Waternet erkent verantwoordelijkheid fonteinkruid in vaargeul Durgerdam

Geplaatst op 18-06-2018  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Bob
wier2Op 12 juni heeft Ben Meijer van onze 'fonteinkruidcommissie' een positief gesprek gehad met Waternet. Na bijna een jaar door allerlei instanties van het kastje naar de muur gestuurd te zijn, komt Waternet ons nu eindelijk tegemoet. Waternet erkent verantwoordelijk te zijn voor het onderhoud aan de vaargeul vanaf het IJ naar de haven van Durgerdam. Deze geul ligt in het gebied van het rijk maar met een overeenkomst uit 1951 tussen Rijkswaterstaat en de gemeente Amsterdam is deze taak verschoven naar de gemeente Amsterdam. Waternet voert deze taken in opdracht van de gemeente uit.

Gevaar voor de scheepvaart

Er is ook besproken dat het fonteinkruid in de vaargeul voor gevaarlijke situaties kan zorgen.
De lange slierten van deze plant worden door schepen meegesleept en losgescheurd. De slierten blijven achter kiel, roerblad en schroef hangen. In het geval van roerblad en schroef kan de besturing van een schip in gevaar komen. Er zijn meldingen van vastgelopen schroefbladen en onklaar geraakte roeren. Waternet neemt ook voor het fonteinkruid in de geul de verantwoordelijkheid.
ZV het Y wil graag verdere aanpak van het fonteinkruid in het Buiten-IJ, maar dat gebied is van RWS. Hulp van de gemeente om RWS en de provincie te bewegen ook daar deze planten aan te pakken, draagt bij aan het langdurig schoonhouden van de geul vanwege het beperken van uitzaaien en verslepen.
Andere partijen hebben reeds in februari de aanbesteding gedaan voor maai-activiteiten in de zomer van 2018. Er is ook een maaivergunning van de provincie nodig. In natura 2000 gebied mag maximaal eenmaal per jaar worden gemaaid.
Wij denken dat het baggeren van de geul een langduriger effect heeft op het bestrijden van fonteinkruid omdat dan ook de bodem schoongemaakt is. Dat zou ook in overeenstemming zijn met de onlangs afgekondigde baggerwerkzaamheden in het hele IJssel- en Markermeer.
Eind juni laat Waternet ons weten wanneer we de eerste maai-acties kunnen verwachten in de geul naar de haven van Durgerdam.
Ondertussen baggeren Ben en de commissie zich steeds verder door de taaie burocratische modder, waarvoor hulde!