Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen

Dé jachthaven van Amsterdam
Durgerdammerdijk 116A. Havenmeester
 06 5162 8873, marifoon #31.

Wijzigingen Havenreglement

Geplaatst op 01-04-2021  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: jan verjaal

In de ledenvergadering van afgelopen 19 maart zijn de volgende wijzigingen aangenomen voor Het Havenreglement.

img-9193Deze zullen als inlegvel bij het gedrukte havenreglement worden gevoegd, en ook integraal op de website worden gepubliceerd. Afgesproken is dat voortaan alleen de nieuwe Statuten worden gedrukt; huishoudelijk en haven-reglement worden op de website en in de nieuwsbrief gepubliceerd.

Zeilvereniging Het Y

Wijzigingsblad Havenreglement  - 19 maart 2021

Aanvullingen en wijzigingen sinds 16 maart 2018 

1          Vervallen functie: schepencoördinator (ALV 11 december 2020)

            De functie schepencoördinator is vervallen: diens werkzaamheden vallen onder de havencommissaris van de desbetreffende haven; de desbetreffende tekst is aangepast.

2          Toegevoegd artikel 3.9 (ALV 11 december 2020)

            Geen ligplaats zal worden verleend aan vaartuigen die door hun uiterlijk, afmetingen, staat van onderhoud of soort gebruik gevaar of bezwaren zouden kunnen opleveren, zulks ter beoordeling van de havencommissaris of de havenmeester.

3          Artikel 6.3 Overige niet-toegestane activiteiten
Toegevoegd lid
(ALV 11 december 2020)

            (m) een vaartuig niet behoorlijk af te meren, te verwaarlozen of in onverzorgde staat te laten.

4          Artikelen 9.2 en 9.2.1 (Wachtlijstprocedure)  aangepast (ALV 19 maart 2021)

            Lid 9.2.2 is ongewijzigd gebleven.
Artikel 9.2 luidt nu in zijn geheel:

9.2       Toewijzingsprocedure bij schaarste

            Indien geen passende vrije lig- of stallingsplaats beschikbaar is volgt de havencommissaris onderstaande toewijzingsprocedure voor zomerligplaatsen.
Voor winterlig- en stallingsplaatsen wordt jaarlijks een wachtlijst aangelegd. 
Overzichten van de aanvragen worden gepubliceerd op het besloten deel van zvhety.nl.

9.2.1     Toewijzing zomerligplaatsen
Leden die een vaste ligplaats wensen dienen zich voor 1 november van het voorgaande jaar via zvhety.nl op te geven met alle relevante gegevens.
De (volgorde van) toewijzing wordt bepaald door de duur van het lidmaatschap plus het aantal  bonusjaren, de maten van het vaartuig en de afmetingen van de beschikbare lig-/stallingsplaatsen. 
Bonusjaren
Indien een lid, diens partner of afgevaardigde deskundige derde, zich in de twaalf maanden voorafgaande aan 1 november minimaal 6 dagdelen heeft ingezet voor de vereniging, dan ontvangt het (vertegenwoordigde) lid hiervoor een bonusjaar.
Per kalenderjaar is één (1) bonusjaar te behalen.

9.2.2     Wachtlijsten winterligplaatsen en stallingsplaatsen
De volgorde op de wachtlijsten voor winterligplaatsen en stallingsplaatsen wordt per jaar bepaald door het moment van inschrijven.