Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen

Dé jachthaven van Amsterdam
Durgerdammerdijk 116A. Havenmeester
 06 5162 8873, marifoon #31.

Privacy beleid

ndien u lid wordt of bent van Zeilvereniging Het Y, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Zeilvereniging Het Y verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens conform onze privacyverklaring te verwerken.

Via de knop kunt u onze privacyverklaring downloaden.

Behalve de ledenadministrateur hebben op een "need-to-know" basis nog een beperkt aantal functionarissen van de vereniging toegang tot persoonsgegevens. Deze toegang wordt uitsluitend verleend na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring.

Indien u lid wordt of bent van Zeilvereniging Het Y geeft u tevens toestemming om op het besloten deel van de website van de vereninging een beperkt aantal gegevens op te nemen in het digitale Leden en Jachten Register. Het betreft persoonsnaam, mobiel telefoonnummer, functies binnnen de vereniging en bootgegevens.

Als lid verplicht u zich een "goed"  wachtwoord te gebruiken voor uw toegang tot de website van de verening en hier veilig mee om te gaan.