Algemeen

 

Contact gegevens

 

Bezoekadres

 

Lidmaatschap

Opmerking: Alleen partners van seniorleden kunnen gezinslid worden

Hieronder kunt u aangeven op welke gebieden u een bijdrage wilt leveren aan de vereniging:

Scheepsgegevens

Bankgegevens

Indien de bankrekening op een andere naam staat dan het lidmaatschap dient de volledige naam inclusief voorletters, en woonplaats van de rekeninghouder te worden ingevuld.

Van nieuwe leden wordt verwacht dat zij een machtiging afgeven voor automatische incasso van het entreegeld en de jaarlijkse contributie. Door de onderstaande vraag met "ja" te beantwoorden verklaart u zich bereid om bij acceptatie van uw aanvraag een machtiging af te geven.

26-05-2018

Beveiligings code Beveiligings code